Visioner

Visioner

Bestyrelsen har siden 2006 arbejdet målrettet med visioner for foreningen.


Den overordnede vision er at vi har tilfredse medlemmer


For at nå dertil arbejdes der med fire delvisioner:


A. Vi har alsidige aktiviteter

B. Vi har gode forhold

C. Vi formidler relevant viden

D. Vi har nok frivillige


For at dette skal lykkes er der for hver delvision defineret en række indsatsområder. Disse bliver løbende revideret.


Indsatsområder 2023-2024

Vi har tre fokusområder:

- Godt socialt sammenhold

- Høj træningskvalitet

- Involvere medlemmerne i at løse opgaverne


Der bliver arbejdet på flere tiltag, bl.a. hvordan vi kan byde nye medlemmer velkommen, skabe flere opholdsrum og siddepladser på træningspladsen og lave flere arrangementer på tværs af foreningen.


Der arbejdes også på at tilbyde medlemmerne en kollektion af forenings-træningstøj.


Indsatsområder der er fuldført

I arbejdet med at opfylde vores overordnede vision om at have tilfredse medlemmer, har vi bl.a. arbejdet med følgende indsatsområder:


1: Hæve træningsniveauet

Siden 2007 er der blevet gjort en stor indsat i form af ekstra træning og kurser både for trænere og medlemmer. Desuden er der udviklet en intern træneruddannelse, trænings-metoderne er omlagt med fokus på fart og motivation i agility og en rød tråd er lagt gennem træningen fra hvalpe- og fører-hund-holdene til agility begynder, let øvet og øvet.


2: Dygtigere konkurrencedeltagere

Udover ekstra træning og kurser har der været øget fokus på at få flere med ud til stævner. Dette er lykkedes med meget stor succes og med mange fine resultater til følge.


3: Arrangere større stævne

Vore interne og eksterne stævner har efterhånden fået mange deltagere.


4: Lysanlæg

I efteråret 2008 stod vores nye lysanlæg færdigt. Det blev i 2013 udvidet til at omfatte begge baner. I 2022 blev der opsat helt nye master med LED-lys på den en af træningsbanerne.


5: Udvidelse at træningsarealet

Vores træningsarealer blev udvidet med en tidligere hestefold. Den blev klargjort og taget i brug i foråret 2010.


6: Fremme fællesskabet

Vi har bygget en overdækket terrasse, indrettet med borde og bænke, hvor man under hyggelige forhold kan afslutte dagens træning med en snak, en kop kaffe og et stykke kage inden man går hver til sit.

Derudover har der været fokus på PR, både internt og eksternt. Der er bl.a. blevet lavet collager og scrapalbums, informationen er styrket via nyhedsmails, hjemmeside og facebook-side, og vi har flere gange været i avisen.