Visioner

Visioner

Bestyrelsen har siden 2006 arbejdet målrettet med visioner for foreningen.


Den overordnede vision er at vi har tilfredse medlemmer


For at nå dertil arbejdes der med fire delvisioner:


A. Vi har alsidige aktiviteter

B. Vi har gode forhold

C. Vi formidler relevant viden

D. Vi har nok frivillige


For at dette skal lykkes er der for hver delvision defineret en række indsatsområder. Disse bliver løbende revideret.


Indsatsområder 2015-2016

I 2016 har vi bl.a. fokus på delvisionerne B og D - at vi har gode forhold og nok frivillige.


Udenfor vil vi gerne have overdækkede siddepladser, så man under hyggelige forhold kan afslutte dagens træning med en kop kaffe og et stykke kage inden man går hver til sit.


Indenfor arbejder vi på at få endnu mere plads i vores klubhus "Hundehuset" ved bl.a. at udvide med et depotrum. Et arbejde der allerede startede sidste år med grundig oprydning og rengøring, opsætning af nye hylder og maling af lokalet.Visioner der er fuldført

I arbejdet med at opfylde vores overordnede vision om at have tilfredse medlemmer, har vi bl.a. arbejdet med følgende indsatsområder:


1: Hæve træningsniveauet

Siden 2007 er der blevet gjort en stor indsat i form af ekstra træning og kurser både for trænere og medlemmer. Desuden er der udviklet en intern træneruddannelse og trænings-metoderne er omlagt med fokus på fart og motivation i agility og klikkertræning på hvalpe- og fører-hund holdene.


2: Dygtigere konkurrencedeltagere

Udover ekstra træning og kurser har der været øget fokus på at få flere med ud til stævner. Dette er lykkedes med meget stor succes og med mange fine resultater til følge.


3: Arrangere større stævne

Vore interne og eksterne stævner har efterhånden fået mange deltagere.


4: Lysanlæg

I efteråret 2008 stod vores nye lysanlæg færdig. Det blev i 2013 udvidet til at omfatte begge baner.


5: Udvidelse at træningsarealet

Vores træningsarealer blev udvidet med en tidligere hestefold. Den blev klargjort og taget i brug i foråret 2010.


6: Fremme fællesskabet

Indsatsen har her især drejet sig om PR, både internt og eksternt. Der er bl.a. blevet lavet collager og scrapalbums, informationen er styrket via nyhedsmails, hjemmeside og facebook-side, og vi har flere gange været i avisen.