Udvalg

Udvalg


TrænerudvalgInger Drengsgaard
Peter
Fröhlich
Betina Hedegaard

2751 8171

4070 9692
2988 8424

Ansvar for planlægning af træningen og uddannelse af trænerne.


AktivitetsudvalgInger Drengsgaard

Camilla Guldhammer

Simone Falckenberg


2751 8171

4031 8455

2877 0723


Arrangerer aktiviteter for medlemmerne (kurser, foredrag mv.)


kk

BaneudvalgKaj Pedersen
Peter Klitgaard


3022 2317

2229 4297


Sørger for at baner og forhindringer altid er i god stand og at græsset er kllppet.


TøjudvalgSanne Nørgaard Johansen

2088 9222

Sørger for foreningstøj til medlemmer og trænere.
SponsorudvalgJens Sørensen

Betina Hedegaard

2043 4107

2988 8424

Ansvar for sponsorer til foreningens spring.

StævneudvalgCamilla Guldhammer

Simone Falckenberg

Peter Fröhlich

Jens Sørensen

4031 8455

2877 0723

4070 9692

2043 4107

Arrangerer stævner (bl.a. klubmesterskaber, DGI-turnering og DAF-cup)


BiblioteksudvalgInger Drengsgaard


2751 8171


Ansvar for at der er hundebøger, -blade og DVD'er til rådighed for foreningens medlemmer.
WebmastereInger Drengsgaard

Jens Sørensen

2751 8171

2043 4107

Ansvar for opdatering af hjemmesiden.

Ansvarlig for facebookgruppenInger Drengsgaard

2751 8171

Ansvarlige for indkøb til HundehusetInger Drengsgaard

Heidi Videbech

2751 8171

2735 1818