Udvalg

Udvalg


TrænerudvalgInger Drengsgaard
Peter Klitgaard
Peter
Fröhlich

2751 8171

2229 4297
4070 9692

Ansvar for planlægning af træningen og uddannelse af trænerne.


AktivitetsudvalgInger Drengsgaard

Camilla Guldhammer


2751 8171

4031 8455


Arrangerer aktiviteter for medlemmerne (kurser, foredrag mv.)

kk

BaneudvalgKaj Pedersen
Peter Klitgaard


5139 3293

2229 4297


Sørger for at baner og forhindringer altid er i god stand og at græsset er kllppet.


TøjudvalgCharlotte Lyrskov

Annette Jørgensen

3010 9166

2243 1380

Sørger for foreningstøj til medlemmer og trænere.

SponsorudvalgJens Sørensen

2043 4107

Ansvar for sponsorer til foreningens spring.
StævneudvalgUdvalget mangler pt. medlemmer


Arrangerer stævner (bl.a. klubmesterskaber, DGI-turnering og DAF-cup)
BiblioteksudvalgInger Drengsgaard


2751 8171


Ansvar for at der er hundebøger, -blade og DVD'er til rådighed for foreningens medlemmer.
WebmastereInger Drengsgaard

Jens Sørensen

2751 8171

2043 4107

Ansvar for opdatering af hjemmesiden.

Ansvarlig for facebookgruppenInger Drengsgaard

2751 8171

Ansvarlige for indkøb til HundehusetInger Drengsgaard

Camilla Guldhammer

2751 8171

4031 8455